infectiepreventie Covid-19

De praktijk hanteert sinds de oprichting een behandelprotocol gericht op uw welzijn.  Met de intrede van Covid-19 gelden er aanvullende maatregelen om binnen 1,5 meter verantwoord te kunnen behandelen. Zo weet u wat u wel en niet kunt verwachten en welke risico’s u loopt. Wij vragen u deze regels met aandacht te lezen en te respecteren.

 

 

 

Wat verwachten wij van u?


Triage
Wanneer u een afspraak maakt stellen wij u telefonisch/per mail volgende vragen:

 • Heeft u of uw huisgenoten nu Corona? 
 • Heeft u of uw huisgenoten nu één van deze verschijnselen? Hoesten, kuchen of niezen, koorts of kortademigheid 
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking.

Indien u deze vragen negatief beantwoord stellen wij volgende aanvullende vragen om te kijken of behandeld kan worden:

 • Komt u in aanmerking voor de griepprik?
 • Heeft u nu één van deze verschijnselen? (neus)verkoudheid, of loopneus; keelpijn; onbekende hoofdpijn; onbekende moeheid of buikklachten.

Indien u deze vragen negatief beantwoord, behandelen wij u zonder meer. Beantwoord u één van beiden laatste vragen met  ‘Ja’ dan is behandeling mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting. Uiteraard in gezamenlijk overleg.?

U komt voor een behandeling in de praktijk.
Voor ons beider gezondheid gelden volgende aanvullende regels:

 • Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan vóór de afspraak telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.  Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen brengen wij uiteraard niet in rekening.
 • Gaat u bij voorkeur thuis naar het toilet. In de praktijk is het toilet alleen bij noodzaak geopend.
 • U wordt verzocht zo kort mogelijk voor aanvangstijd van uw afspraak te komen.
 • Kom zo veel mogelijk alleen. Bij kinderen is begeleiding uiteraard toegestaan.
 • Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas.
 • Respecteer de aanwijzingen van het RIVM: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • De deur van de praktijk is open. U mag zo doorlopen. Raak binnen de praktijkruimte zo min mogelijk aan.
 • Bij binnenkomst wast u de handen evt. gevolgd door sterillium.
 • Graag de handen wassen na niezen of toiletbezoek (indien toegestaan). 

​Wat mag u van ons verwachten?


Het behandelprotocol infectiepreventie Covid-19 is opgesteld ter bescherming van zowel u als onze praktijk. U neemt de hiernaast vermelde voorzorgsmaatregelen en wij de onze.

 • Uw behandelend therapeut is gezond en vrij van Covid-19 verschijnselen.
 • Wij volgen de aanwijzingen van het RIVM: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Tussen de afspraken ligt ruim de tijd om ontmoetingen te voorkomen.
 • Bij aankomst is de (gedesinfecteerde) deur van de praktijk reeds geopend. Dit geeft u minder contactpunten.
 • Bij aankomst hangen de regels ter herinnering voor u in de vestibule.

Hygiëne
Een goede hygiëne (= het verwijderen van ziekteverwekkers door schoon te maken) beperkt de verspreiding van ziekteverwekkende micro-organismen. 

 • Uw therapeut wast regelmatig de handen en onderarmen met desinfecterende zeep en eventueel sterillium.
 • De behandeltafel is voorzien van hoes, schone handdoeken en face-cover
 • Pompflesjes bedient de therapeut met de onderarm.
 • Tijdens de behandeling wordt uw gezicht zo veel mogelijk vermeden.
 • Is behandeling van het gezicht nodig, draagt uw therapeut een mondkapje.

Na elke behandeling:

 • Wast uw therapeut handen en onderarmen met desinfecterende zeep en eventueel sterillium. 
 • Reinigen we alle contactpunten als deurklinken, behandeltafel, pinautomaat etc.
 • Voorzien we de behandeltafel van een schone hoes, handdoeken en face-cover

Aan het eind van de dag maken we alles grondig schoon met extra aandacht voor contactpunten, wegwerpmateriaal gooien we weg, materialen die gewassen moeten worden wassen we op 60°C. We hanteren daarbij de richtlijnen hygiëne van het RIVM.

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe minuscuul ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.